web analytics
zaterdag, april 20

Boekbespreking: Stof en schitteringen – vlotte roadtrip door alternatief Amerika

Door Sigrid Lensink-Damen

Stof en schitteringen van Kelly van der Laan is het eerste deel van een drieluik over de ‘Lentagon’, een kristal dat het magische potentieel in magisch getalenteerden versterkt. In dit eerste boek steelt Seamon Lentan de Lentagon, die ooit door zijn ouders is gemaakt. Zijn zus, Sirka, grijpt in en pakt het kristal van haar broer af. Ze verstopt het, zodat niemand de Lentagon in handen krijgt.

Foto: © Sigrid Lensink-Damen

Dan springt het verhaal over naar Joy Harting. Zij staat op een stoffige en veel te stille weg te liften naar Mentorn, een stad buiten de invloedssfeer van haar vader. Ze wordt opgepikt door Valeria, die haar meeneemt.

Roadtrip
Van der Laan heeft een meeslepende stijl en sleurt je vanaf het moment dat Joy bij Valeria instapt mee op een turbulente roadtrip door een alternatief Amerika. De twee, veroordeeld tot elkaar, rollen van de ene gebeurtenis in de andere. Drugs en alcohol verhogen de intensiteit van de gebeurtenissen en als Valeria, magisch zeer getalenteerd, door een vreemdeling aangesproken wordt met het verzoek iets aan zijn magische boeien te doen, gooit Van der Laan er nog een schepje bovenop.
Die vreemdeling blijkt niemand minder te zijn dan Seamon Lentan, gezocht door alle veiligheidsdiensten van het land voor het stelen van de Lentagon. Hij is dé terrorist van dat moment. Maar dat weten Joy en Valeria niet en ze nemen hem mee op hun reis. Wat volgt is een wilde rit om aan de autoriteiten te ontsnappen, zus Sirka te zoeken en de Lentagon te vinden. Intussen springt de vonk tussen Joy en Seamon over.

Luchtmagie
De wereld van Stof en schitteringen heeft alles wat onze wereld ook heeft, van auto’s tot mobieltjes, van spijkerbroeken tot stoffige snelwegen in een verlaten landschap. Er zijn louche hotels en er zijn drugs. Het enige wat verschilt met onze wereld zijn de namen van landen en steden, de onderlinge verhouding tussen die landen (er is net een wankele vrede gesloten met buurland Jediah) en de magie. Die bestaat voornamelijk uit ‘luchtmagie’, waarop onder andere auto’s rijden. De magisch getalenteerden, zoals Valeria en Seamon, kunnen de lucht manipuleren en zo poorten creëren, beschermende schilden oproepen en nog veel meer. De Lentagon versterkt het magisch potentieel bij mensen die magie hebben en is dus heel gewild.

De wereldbouw is op zijn minst verwarrend, want de wereld waarin de hoofdpersonen rondrijden verschilt te weinig van de onze. De luchtmagie is daarom wat betreft de auto’s niet heel overtuigend, zeker niet als die lucht ook nog eens getankt moet worden; het lijkt een directe vervanging van fossiele brandstoffen te zijn. Het manipuleren van lucht is dat niet, daarom was, omdat de Lentagon een combinatie van magie en wetenschap is, inzicht in de oorsprong van de magie en de wetenschap gewenst geweest. De principes erachter hadden duidelijker mogen zijn. Dat zijn ze nog niet in dit eerste deel en daarom boet het verhaal soms in aan geloofwaardigheid.

Sfeer
Kelly van der Laan heeft een vlotte pen. Ze weet lezers mee te slepen in de gebeurtenissen, die zo spannend en onderhoudend zijn dat de bladzijden als vanzelf omslaan. Dit komt misschien juist doordat de wereld niet te zeer afwijkt van de onze; een lezer hoeft geen moeite te doen om zich een beeld te vormen. Nadeel hiervan is dat het verhaal geen overduidelijke ‘fantasy-sfeer’ heeft en dat er soms wel heel erg op de roadtripclichés wordt geleund.
Verder had deze eerste druk (uit 2014), eufemistisch gezegd, nog wel een correctieronde kunnen gebruiken, aangezien het er wemelt van de grammaticale fouten, spelfouten en anglicismen. Ook missen sommige zinnen woorden of is een herschreven zin niet nagelezen op overtollige werkwoorden. Hopelijk wordt dit bij een tweede druk stevig aangepakt en gecorrigeerd.

Conclusie
Stof en schitteringen is een spannende roadtrip in een alternatief Amerika. De luchtmagie, de uitvinding van de Lentagon en de hoofdpersonen zijn onderhoudend en slepen je mee in een wervelwind van gebeurtenissen en intriges. Kortom: gordels om en laat je rijden!

 

© 2020 – 2024 Fantasize & Sigrid Lensink-Damen

You cannot copy content of this page