web analytics
zaterdag, juli 13

Huisregels

Fantasize hecht veel waarde aan uw bijdrage. Uiteraard hanteren wij wel enkele spelregels waaraan bijdragen
moeten voldoen.

Algemeen

Voor elke bijdrage – verhalen, artikelen, nieuwsberichten én reacties geldt dat er geen retractie wordt toegepast. Om een
correcte werking van onze website, onze social media kanalen, ons archief én onze geschiedenis – waar u feitelijk deel
van uit maakt – te kunnen garanderen, verwijderen wij achteraf generlei bijdrage.
Slechts als een bijdrage plagiaat, (feitelijke) onjuistheden dan wel niet- of niet goed herleidbare bronnen bevatbevat kan
overgegaan worden tot verwijdering.

Specifiek voor reacties

1. Iedereen gaat respectvol met elkaar om.
Behandel een ander zoals uzelf ook behandeld wil worden. Er wordt dus te allen tijde respectvol – in de
breedste zin van het woord – met elkaar om gegaan.

2 In discussies blijft men bij het onderwerp, dus on topic. Dwaal niet onnodig af.

3 Het doel is dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij
dat met nieuwe argumenten gebeurt.

4 Bezoekers hebben het recht reacties die niet aan bovenstaande regels voldoen door te geven aan de redactie.
Wanneer u een reactie ziet die niet aan bovenstaande regels voldoet, kunt u dit melden bij de redactie. De
redactie kan in zo’n geval overgaan tot verwijdering van de betreffende reactie.

5 De redactie neemt maatregelen bij overtreding van bovenstaande regels.
a. Bij een eerste overtreding van de huisregels volgt een waarschuwing
b. Bij een tweede overtreding volgt een blokkade op het reactiesysteem voor één maand
c. Bij een derde overtreding kan permanente uitsluiting volgen.

6 De redactie gaat niet in discussie over verwijderingen en blokkades.
De redactie handelt naar haar beste vermogen en gaat niet in discussie over verwijderingen en blokkades.
Indien u meent toch ten onrechte geblokkeerd te zijn of dat uw reactie ten onrechte verwijderd is, kun u contact
opnemen met de hoofdredacteur.

You cannot copy content of this page