web analytics
maandag, mei 20

Redactiestatuut

Fantasize is een onafhankelijke uitgave voor Fantasyliefhebbers en andere geïnteresseerden. Fantasize heeft als doel het verhaal achter de Fantasy te benoemen. Daartoe publiceert de redactie van Fantasize dagelijks een digitaal magazine.

Artikelen
1. Doel redactiestatuut
2. Uitgangspunten
3. Inhoud van het blad
4. Verantwoordelijkheden
5. Betrokken partijen
6. Slotbepaling

Artikel 1 – DOEL STATUUT
Dit redactiestatuut heeft tot doel de verantwoordelijkheden met betrekking tot de inhoud van Fantasize vast te leggen en regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij deze inhoud. Dit redactiestatuut garandeert de journalistieke onafhankelijkheid van het platform
Fantasize.

Artikel 2 – UITGANGSPUNTEN
De redactie van Fantasize bericht op een journalistiek onafhankelijke wijze, met inachtneming van de journalistieke basisprincipes van hoor- en wederhoor.

Artikel 3 – INHOUD
Fantasize bericht over het verhaal achter de Fantasy en ontwikkelt zelf Fantasy. Daartoe publiceert zij Fantasybreed nieuws, achtergrondartikelen, columns, recensies en audiovisuele content.

Artikel 4 – VERANTWOORDELIJKHEDEN
De hoofdredacteur is uitgever en verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en de bedrijfsvoering van het medium.


Artikel 5 – BETROKKEN PARTIJEN

De bij dit statuut betrokken partijen zijn:
– Uitgever/hoofdredacteur
– Eindredacteur, tevens adjunct-hoofdredacteur
– Redactie

Artikel 5 – VERHOUDING UITGEVER EN REDACTIE

5.1.1 Fantasize vof is exploitant/uitgever van het platform Fantasize.

5.1.2 De uitgever zorgt voor de (commerciële) voorwaarden en de voorzieningen waardoor de redactie haar journalistieke taak optimaal kan vervullen.

5.1.3 De hoofdredacteur is tevens uitgever.

5.1.4 De redacteuren worden door de hoofdredacteur aangesteld.

5.1.5 Wijzigingen van de redactionele formule, zoals de journalistieke doelstelling en koers van het blad worden vastgesteld door hoofdredacteur.

5.2. HOOFDREDACTEUR

5.2.1 De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud van Fantasize (zie ook 4.1). Hij/zij bewaakt de redactionele formule en de redactionele onafhankelijkheid.

5.2.2 De hoofdredacteur heeft de formele leiding over de redactie. Hij kan deze taak in de praktijk delegeren naar de eindredacteur.

5.2.3 De hoofdredacteur houdt de redactie op de hoogte van alle ontwikkelingen die in het belang van het medium of de redactie als team zijn.

5.2.4 De hoofdredacteur bepaalt de verdeling van het redactiebudget.

5.2.7 Tussen redactie en hoofdredacteur vindt regelmatig overleg plaats.

5.3. EINDREDACTEUR

5.3.1 De eindredacteur coördineert de totstandkoming van de content op Fantasize. Tevens is de eindredacteur adjunct-hoofdredacteur.

5.3.2 De eindredacteur kan gedelegeerd de leiding hebben over de redactie.

5.3.3 De eindredacteur begeleidt redacteuren en vaste medewerkers in hun inhoudelijke werkzaamheden bij dit medium. De eindredacteur fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt.

5.3.4 Tussen eindredacteur en hoofdredacteur vindt regelmatig overleg plaats.

5.4 REDACTIE

5.4.1 De redactie wordt gevormd door de vaste redacteuren. De redacteuren zijn de vervaardigers van de journalistieke inhoud en voeren hun taak geheel onafhankelijk uit binnen de redactionele formule, zonder beïnvloeding van buitenaf of binnenuit.

5.4.2 De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.

5.4.3 De redactie valt journalistiek onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.

5.4.4 De redacteuren worden aangesteld door de hoofdredacteur.

5.4.5 Redactie en hoofdredacteur overleggen regelmatig. De hoofdredacteur houdt de redactieraad van belangrijke zaken uit dat overleg op de hoogte.

5.4.6 Journalistiek-inhoudelijke geschillen worden voorgelegd aan de hoofdredacteur. Bij twijfel kan de Raad voor Journalistiek conform hun procedure ingeschakeld worden.

5.4.7 De redactie wordt geraadpleegd over benoeming en ontslag van een hoofdredacteur, en door de hoofdredacteur geraadpleegd over wijziging in de redactionele formule, wijzigingen van karakter of uiterlijk van het medium, samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor taak en functie van de redactie en wijziging van dit statuut.

Artikel 6 – SLOTBEPALING
In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet, beslist de uitgever, na de hoofdredacteur en de redactieraad gehoord te hebben.

You cannot copy content of this page