web analytics
vrijdag, juni 14

Interview met Frank Beckers

Door Isabelle Plomteux

Vlaming Frank Beckers is de drijvende kracht achter de website Out Of This World (OOTW). Daarnaast is hij voorzitter van de vzw Future Visions Unlimited, die sinds meer dan 15 jaar op regelmatige basis het Leuvense SF-café organiseert. Tijd om hem te interviewen.

Magazine Cerebus

Dag Frank, kan je jezelf even voorstellen?
Van kindsbeen af lees ik SF. Mijn oudste broer had enkele pockets van Jules Verne en H.G. Wells, dat zijn de eerste SF-verhalen die ik me herinner gelezen te hebben. In de les Nederlands op school moesten we De trein der traagheid van Johan Daisne lezen. Dat was mijn eerste kennismaking met het magisch realisme en ik was onmiddellijk verkocht. De eerste fantasy die ik las, was niet Tolkien, die ontdekte ik pas later, maar de prachtige trilogie Aardzee van Ursula Le Guin.
Later ben ik via Alfons Maes actief in het fandom geworden. Hij nodigde me ook uit om artikelen voor zijn sciencefictiontijdschrift Cerberus te schrijven.
In mijn kindertijd was ik dan wel een verwoede lezer, tegenwoordig ontbreekt de tijd om alles te lezen wat ik zou willen lezen. Geleidelijk aan besteed ik ook meer tijd aan films, vandaag zie ik meer films dan ik romans lees. Ik beperk me ook niet tot enkel genrewerk. Tot de beste films die ik zag, reken ik de Dogma 95-films, maar die beweging hoort ondertussen ook al tot de filmgeschiedenis.
Een andere hobby is sterrenkunde. Tussen haakjes: ik heb wiskunde gestudeerd en heb heel mijn carrière als informaticus gewerkt. Dat merk je wel aan de onderwerpen die ik in OOTW behandel.

Wat was er het eerst, de vzw Future Visions Unlimited of de website OOTW? Wat is de connectie tussen beiden?
De vereniging en de website ontstonden onafhankelijk van elkaar. Eerst waren er de tijdschriften en de vereniging van Alfons Maes. Alfons organiseerde verschillende conventies : Survivalcon (november 1985, Deurne) en Fantasy World (de Beneluxcon van 1988, Antwerpen). Later volgden nog Comeback-Con (1994, Antwerpen) en Graphicon (1995, Grobbendonk).

Van 1982 tot 1990 gaf Alfons het blad Survival Magazine uit. Eddy Bertin publiceerde zijn fanzine SF-Gids al van 1973. In 1990 besloten Alfons en Eddy om beide bladen te fuseren en zo ontstond Cerberus dat tweemaandelijks verscheen. Met de opkomst van internet, werd het magazine een pdf-bestand dat online verspreid werd en uiteindelijk transformeerde het magazine tot de website OOTW.

Toen Alfons overleed, nu vijf jaar geleden, is de website onder de vleugels van Future Visions Unlimited gekomen. Omdat ik toen een aparte website had om nieuws over de vzw en de verslagen van onze bijeenkomsten op te posten, heeft Future Visions Unlimited nu twee websites: ootw-magazine.weebly.com en sfcafeleuven.jouwweb.nl.

Homepage van SF-café Leuven

Over het SF-café:
• Wat is een SF-café?
• Is het een Belgisch fenomeen of bestaat het ook in andere landen?
• Wanneer en waar ging in Leuven het eerste SF-café door?
• Hoe vaak komen jullie tegenwoordig samen?
• Hoeveel aanwezigen zijn er gemiddeld?
• Kan iedereen deelnemen?
• Welke onderwerpen komen zoal aan bod tijdens een SF-café?
Een SF-café biedt fans de gelegenheid om informeel samen te komen. Het eerste SF-café in Vlaanderen werd door Peter Motte in Geraardsbergen en later in Brussel georganiseerd. Ook in Nederland zijn er SF-cafés. Zo komt het SF-café Amsterdam iedere tweede dinsdag van de maand samen. Jan van ’t Ent bezoekt zowel het SF-café in Leuven als in Amsterdam.In Leuven komen we steevast samen in een restaurant. We praten over boeken, films, tv-reeksen, conventies, maar evengoed over een reis of een tentoonstelling die een van de aanwezigen bezocht.

Het eerste SF-café vond plaats in november 2006 en toen al spraken we af in brasserie Charly’s aan het station in Leuven om het gemakkelijk te maken voor wie met de trein kwam. Enkele jaren geleden werd de brasserie gerenoveerd en er zijn nu nieuwe uitbaters. Het etablissement heet nu Van de Weyer. De oude naam verwees naar de Amerikaanse tv-serie Charlie’s Angels van eind jaren 1970. Sylvain Van de Weyer was een liberaal politicus uit de negentiende eeuw en was een van de grondleggers van België als onafhankelijke staat.
Dat eerste SF-café telde elf deelnemers, waaronder wijlen Eddy Bertin en Alfons Maes. Het SF-café van november 2022 was de 61ste keer. Dat betekent dat er jaarlijks gemiddeld vier SF-cafés georganiseerd worden.
We proberen om de twee, drie maanden samen te komen. Het aantal aanwezigen varieert. Voor het SF-café van november 2022 hebben 13 leden zich ingeschreven. Ooit was er een SF-café in de winter waar Frank Roger en ik de enige aanwezigen waren. Gemiddeld zijn we met acht aanwezigen.

Iedereen is welkom, je moet geen lid van de vereniging zijn. Deelname is trouwens gratis. Op de online agenda van OOTW en van het SF-café staat de datum van het eerstvolgende SF-café. Wie ooit langsgekomen is, staat op een mailinglist en krijgt enkele weken vooraf een uitnodiging. Stuur een mailtje naar sfcafeleuven@gmail.com om op de mailinglist gezet te worden. (Of om je uit te schrijven.)

Homepage van Out Of This World

Over OOTW:
• Wanneer en hoe is de site ontstaan?
• Doe je dit alleen of heb je hulp?
• Wat komt er allemaal aan bod op de site?
• Werk je met vaste bijdragers of kan iedereen iets insturen?
Zoals gezegd, de site OOTW is het geesteskind van Alfons Maes. Van de oude medewerkers blijven vandaag enkel Patrick van de Wiele, Ton van Rooij en ik over. Patrick van de Wiele schrijft haast alle recensies, zowel films, boeken, muziek en sinds kort ook stripverhalen. Ton van Rooij volgt de filmwereld op en gaat regelmatig naar filmfestivals, waar hij de eregasten interviewt. Ton schrijft trouwens ook voor SF-Terra. Dan is er Finn Audenaert, die bijdragen levert en af en toe mailt een lezer een tip of een foto.

OOTW is dus de erfgenaam van Cerberus. De drie hoofden van de hellehond verwezen naar de drie onderwerpen van het magazine: SF, fantasy en horror. OOTW staat open voor alle genres die aanleunen met het fantastische. In de eerste plaats denk je dan aan SF, fantasy en horror, maar ook magisch realisme valt hieronder. Wie SF zegt, zegt ook science, bijgevolg komen wetenschappen dus ook ruim aan bod.
Op de startpagina van OOTW staan aankondigingen van films, festivals… en nieuwtjes uit de SFFH-wereld. Vervolgens is er een pagina met korte verhalen en dan zijn er de recensierubrieken en een agenda. De meeste besprekingen van conventies en de verslagen van de SF-cafés verschijnen op de website van het SF-café. Omdat we met enkele leden van het SF-café regelmatig een tentoonstelling bezoeken, kan het gebeuren dat je er een bespreking vindt van een tentoonstelling die hoegenaamd niets met het fantastische te maken heeft.

Helaas staan er vandaag maar een handvol verhalen op de site. In de tijd dat Alfons hoofdredacteur was, was dat beter… Graag zou ik meer fanfictie publiceren. Daarom doe ik nu een oproep: wie mee wil werken aan OOTW mag verhalen (en ook artikels) sturen naar sfcafeleuven@gmail.com. We zijn een gratis blad, we kunnen dus niet betalen.

Over vzw Future Visions Unlimited
• Wanneer en met welk doel is de vzw opgericht?
• Organiseert de vzw nog andere activiteiten dan het SF-café?
• Kunnen mensen lid worden van de vzw? Wat kost dit?
Ik woon in Leuven en dat is de stad van Guido Eekhaut. Vanuit de organisatie van de wereldconventie in Glasgow kwam de vraag om het Belgische fandom voor te stellen. Tegelijkertijd zocht het NCSF iemand die nog eens een Beneluxconventie in Vlaanderen wilde organiseren en contacteerden Guido en mij. In de gloriejaren van de Beneluxcon vond die het ene jaar in Nederland en het andere jaar in België plaats, of kom, dat was toch de bedoeling. We staken de koppen samen en Guido stelde toen voor om een vzw op te richten om die conventie voor te bereiden. Dat werd Future Visions Unlimited. Om een vzw op te richten, moest je indertijd, we schrijven 2006, met vier zijn. Roelof Goudriaan en Jo Vandenbergh werden de medeoprichters.
Onder de huidige leden zijn er enkele kunstliefhebbers, die regelmatig tentoonstellingen bezoeken. Daarom gaan we jaarlijks twee of drie keer in groep naar een museum.
Lid word je door 15 euro over te schrijven op het bankrekeningnummer met IBAN-nummer BE39 7450 1511 7319 en BIC-code KREDBEBB met de vermelding “lidgeld 2023” en de naam van de persoon voor wie je betaalt.

Bedankt voor dit interview.

 

© 2020 – 2024 Fantasize & Isabelle Plomteux

You cannot copy content of this page