web analytics
dinsdag, mei 28

Reglement Prijsvragen en Winacties

Reglement Prijsvragen en Winacties

Inleiding

Deelname aan een prijsvraag is mogelijk door inzending via de aangegeven kanalen, waaronder een respons
formulier en/of de social media-kanalen van Fantasize. Door de inzending te versturen gaat de deelnemer
accoord met de in dit reglement opgenomen voorwaarden van een prijsvraag / winactie.

Organisatie

De organisatie is in handen van Fantasize, hierna te noemen ‘Organisator’.

Wedstrijd

 1. De jury bepaalt de winnaar van een prijsvraag / winactie; zij opereert binnen de kaders van de prijsvraag onafhankelijk.
 2. Organisator bepaalt de samenstelling van de jury.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

  1. Deelname aan een prijsvraag / winactie is gratis.
  2. De inzending is voorzien van naam, voornaam en e-mailadres of is gekoppeld aan een herleidbaar profiel wanneer gereageerd wordt via social media.
  3. De bij Organisator bekende naam én voornaam van winnaars wordt op alle (social) media kanalen van Fantasize gepubliceerd.
  4. Gegevens die worden verzameld worden kunnen gebruikt worden voor doeleinden die rechtstreeks betrekking hebben op Fantasize.
  5. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan een prijsvraag / winactie.
  6. Deelnemers zenden per prijsvraag / winactie één enkele keer in; deelnemers die meerdere keren inzenden worden gediskwalificeerd van verdere deelname / loting.
  7. Deelnemer dient te allen tijden te controleren of de reactie correct is. Herstel inzendingen beschouwt Organisator tevens als dubbele reactie. Bij (grote) recidive wordt deelnemer voor onbepaalde tijd geblokkeerd van verdere deelname aan andere prijsvragen / winacties.
  8. Het is niet toegestaan is per lopende actie meerdere keren met hetzelfde postadres deel te nemen.
  9. Deelname staat open voor ieder natuurlijk persoon woonachtig in Nederland.
  10. Het recht op de gewonnen prij(s)(zen) vervalt op het moment dat de redactie binnen 7 dagen na bekendmaking op generlei wijze contact met deze winnaar(s) kan leggen.
  11. Uitgesloten van deelname zijn en zullen blijven:
   –              Eventueel aanwezige juryleden
   –              Medewerkers uit de kernredactie van Fantasize
   –              De hoofd- en eindredacteur van Fantasize
   –              De uitgever van Fantasize
   –              Medewerkers / toeleveranciers van de te winnen artikelen in vernoemde prijsvragen / winacties
   –              Gezins- / familieleden van bovengenoemde partijen
   –              Alle inzendingen die ná sluitingsdatum ontvangen zijn
   –              Inzendingen vanaf postbus adressen of niet herleidbare dan wel onbestelbare woonadressen.
   –               Deelnemers die bij een reactie per email geen gebruik hebben gemaakt van het voor winacties bestemde reactie formulier onder de winactie zelf en / of dit (stelselmatig) nalaten.

Schade

 1. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een prijsvraag / winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een prijsvraag / winactie of de trekking van de winnaar.
 2. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit de gewonnen artikelen, het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.

Voorwaarden en vragen

 1. De voorwaarden en/of duur (looptijd) van een prijsvraag / winactie kunnen te allen tijde door Organisator worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Geldig is telkens en met terugwerkende kracht de meest recente versie van het reglement zoals deze op de website van Fantasize te vinden is.
 3. Eventuele vragen of opmerkingen over (het verloop van) een prijsvraag / winactie kunnen worden gesteld door middel van een e-mail naar: winacties@fantasize.nl.

You cannot copy content of this page