web analytics
maandag, mei 16

Voorwaarden

Fantasize heeft een disclaimer waarin diverse bepalingen zijn vastgelegd.

Begrippen

  • Fantasize: handelsnaam van uitgever waaronder dit online medium verschijnt. Eveneens is Fantasize.nl een handelsnaam van uitgever;
  • Uitgever: Fantasize, de exploitant van dit online medium;
  • Hoofdredacteur: leidinggevende van de redactie, tevens eindverantwoordelijke;
  • Redactie: team van vrijwilligers, belast met de invulling van dit online medium.

Artikel 1 – Aansprakelijkheid

Bij het maken van deze website heeft de redactie alle zorgvuldigheid in acht genomen. Fantasize is niet aansprakelijk voor het feit dat de inhoud na verloop van tijd verouderd is, en daardoor niet meer kloppend met de huidige situatie. Fantasize is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Artikel 2 – Eigendomsrecht

Fantasize en Fantasize.nl zijn handelsnamen van uitgever. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uitgever is het niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, huisstijl of andere faciliteiten behorende bij de handelsnamen.
Hergebruik van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredacteur en met bronvermelding naar deze website. Het eigendomsrecht c.q. copyright van de artikelen op deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij Fantasize tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Artikel 3 – Cookies

Fantasize maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer over cookies valt hier te lezen.

Artikel 4 – Redactiestatuut

De redactionele inhoud en de verhouding uitgever – redactie zijn vastgelegd in het redactiestatuut. Dit statuut is hier te vinden.

Artikel 5 – Slotbepaling

In het geval dat dit statuut niet voorziet, beslist de hoofdredacteur, gehoord de uitgever.