Fantasize hecht veel waarde aan jouw bijdrage en verwelkomt dan ook graag reacties. Uiteraard hanteren we wel enkele spelregels waaraan reacties moeten voldoen.

  • Eens geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden achteraf niet verwijderd. Schrijf dus geen dingen waar je later spijt van kunt krijgen.
  • Houd het netjes en beleefd. Beledig niet en scheld niet.
  • Speel niet nodeloos op de man.
  • Hou het on topic: plaats alleen reacties die relevant zijn voor de inhoud van een artikel.
  • Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij dat met nieuwe argumenten gebeurt.
  • Wanneer reacties gerapporteerd worden, betekent dit niet dat deze direct worden verwijderd. Het is een signaal voor de redactie om de betreffende reactie nog eens extra onder de loep te nemen.
  • In alle gevallen dat de huisregels niet voorzien, beslist de hoofdredacteur conform de algemene voorwaarden en het redactiestatuut.
  • Klachten kunnen in voorkomende gevallen bij de redactie gemeld worden.